Tuottavuusanalyysi
20.12.2018

Viisi askelta tuottavuuteen + 1 -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota konkreettisia ja yksinkertaisia malleja tuotannollisten ja palvelualan yritysten liiketoiminnan tuottavuuden lisäämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Koulutuksen jälkeen tiedät mihin organisaation toiminnan tehokkuudessa pitää kiinnittää huomiota tuottavuuden parantamiseksi ja miten voi edetä pienin askelin.

Päivän aikana käydään läpi tuottavuuden osatekijät sekä tutustutaan tuottavuuden mittausmenetelmiin ja mittaustulosten hyödyntämiseen yrityksessä. Päivässä puhutaan myös työkulttuurista, niistä vahvoista tunteista ja rituaaleista, jotka ovat näkymättömiä, ja jotka joko syövät tai tukevat tuottavuutta.

Aamupäivällä käydään läpi tuottavuuden tekijät, niiden mittareita ja mittareiden hyödyntämistä käytännön tekemisen tasolla, esimerkiksi miten nopeutamme tuotannon tai palvelun läpimenoaikoja. Työkulttuuri ja vuorovaikutus tehdään esimerkkien avulla näkyväksi osaksi tuottavuutta.

lltapäivällä keskustellaan lisää työkulttuurista ja sen aktiivisesta johtamisesta. Miten näkymättömän saa näkyväksi?
Päivän päätteeksi pidetään työpaja, jossa jokainen tuottavuuden tekijä vielä puretaan arjeksi työkulttuurin näkökulmasta.