Haaveiletko kasvusta ja paremmasta kannattavuudesta?

Olemme kokenut kanssakulkija kehitystyön suunnittelusta lähtien koko toteutuksen ajan.

  Palvelumme:

 • Liikkeenjohdon konsultointi
 • Projektointipalvelut
 • Tuottavuuden kehittäminen


Innovaatioseteli

TAPAHTUU

Innovaatioseteli taas käytössä

Business Finlandin tarjoaman Innovaatiosetelin hakeminen on taas lyhyen tauon jälkeen mahdollista. Develop Train Oy on Business Finlandin hyväksymä asiantuntijayritys Innovaatioseteli–rahoituksessa.

lue lisää

YRITYS

Develop Train Oy

Develop Train Oy auttaa yrityksiä kansainväliseen menestykseen tuotekehityksen ja liiketoiminnan uudistamisen kautta. Yritys on tuore, mutta yrityksen perustaja on kokenut konkari.

Pitkä ja monipuolinen kokemus yritystoiminnan kokonaisuudesta ja kehittämiskonsultoinnista on nyt teidän käytössänne.

Tutustu Develop Trainin palveluihin niin näet, että voimme auttaa teitä strategiatyössä, projektisuunnittelussa ja rahoituksessa sekä kehittämisprojektin ohjauksessa. Palvelumme ulottuvat yksittäisistä selvityksistä isoihin kokonaisuuksiin. Saatte osaavan kumppanin, joka järjestää verkostonsa avulla kehitystyöhön tarvitsemasi monipuolisen erikoisosaamisen.

Tarja Pienimäki

Koulutukseltani olen kemiantekniikan diplomi-insinööri.

Olen toiminut kansainvälisen järjestelmätoimittajan palveluksessa asiakasryhmäpäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä. Näiden tehtävien lisäksi toimin 1,5 vuotta Japanissa vientipäällikkönä. Noilta ajoilta tuttuja ovat kemian- ja prosessiteollisuus, voimalaitokset ja vesilaitokset.

Viime vuodet olen toiminut asiantuntijayrityksen toimitusjohtajana sekä kehittämiskonsulttina yrityksissä ja aluekehityksessä. Kehittämisen kohteena ovat olleet esimerkiksi teknologiateollisuuden ja puutuote- ja huonekaluteollisuuden alalla toimivat yritykset. Nyt tahdon käyttää tietoni ja kokemukseni teidän hyödyksenne.

Osaamiseni avulla te menestytte.

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI

Strategian 6 askelta

Rakennamme kaikki tarvittavat 6 askelmaa onnistuneen kehittämisprojektin käynnistämiseksi. Säästät omaa aikaasi ja saat kehittämisen vaatiman rahoituksen ja muut resurssit kuntoon.

Sinusta ja organisaatiosi tilanteesta riippuen viemme läpi kaikki projektoinnin 6 askelta tai toteutamme yksittäiset tarvittavat vaiheet.

Innovaatioseteli

Business Finland tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavia tuote- tai palveluideoitaan Innovaatiosetelin avulla. Develop Train Oy on Business Finlandin hyväksymä asiantuntijayritys Innovaatioseteli–rahoituksessa.

Develop Train Oy:n palvelun avulla kirkastat uuden ideasi tuote- tai palvelustrategian ja varmistat samalla kilpailukykyisen rahoitushakemuksen laatimisen. Jos sinulla on idea, ota meihin yhteyttä. Laaditaan yhdessä työsuunnitelma Innovaatiosetelin hakemista varten.

Innovaatioseteli on rahoitus, jolla yritys voi hankkia asiantuntijapalvelua tuotteisiin, palveluihin tai prosesseihin liittyvään innovaatiotoimintaan. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Innovaatiosetelissä yrityksen omarahoitusosuus on 1 000 € + alv.

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUIDEN PUITETOIMITTAJA

ELY Yritysten kehittämispalvelut logo

Analyysi

Kehittämispalvelu pk-yrityksen muutos- tai murrostilanteen hallintaan

Lue lisää Analyysin kehittämispalvelusta

Millaiselle yritykselle
Analyysi-palvelusta saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Analyysista saatavan kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi saat ohjauksen tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin – Konsultointi-palveluihin, avainhenkilöiden koulutukseen tai muihin palveluihin.

Toteutus ja sisältö
Analyysi tehdään asiakkaan ja vastuuasiantuntijan yhteistyönä. Yritykselle syntyy kokonaiskäsitys liiketoiminnan nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta, mahdollisista strategiavaihtoehdoista ja kehittämismahdollisuuksista. Lopputuloksena on konkreettinen kehittämissuunnitelma, jota yritys voi lähteä toteuttamaan.

Analyysi-palvelua haettaessa yritys antaa samalla konsultin tarkastelua varten toimintaansa koskevat taustatiedot ja täyttää ns. IP-pikatestin.

Hakemusta laadittaessa tehtävä IP-pikatesti on aineettoman omaisuuden (Intellectual Property, IP) ja aineettomien oikeuksien (Intellectual Property Rights, IPR) tarkistuslista. Sen avulla varmistetaan, että yrittäjä huomioi itselleen tärkeät immateriaalioikeudet omassa liiketoiminnassaan. Testin tekeminen kestää muutaman minuutin ja sen tuloksena syntyy lista IP-asioiden kehittämiskohteista.

Hinta ja kesto
Hinta asiakkaalle 30 € + alv/pvä. Analyysin kesto on 1 – 2 päivää.
Vastuukonsultti: Develop Train, Tarja Pienimäki

Hakeminen: yritystenkehittamispalvelut.fi

Kasvu ja uudistaminen

Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tai uudistamiseen tähtäävälle pk-yritykselle

Lue lisää Kasvun ja uudistamisen kehittämispalvelusta

Millaiselle yritykselle
Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joka haluaa kasvaa suunnitelmallisesti ja jolla on tähän edellytykset. Lisäksi palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joka on tai on tulossa sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä johtuen murros- tai muutostilanteeseen. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti.

Tavoite
Palvelun tavoitteena on tukea yritystä niin, että sille syntyy selkeä ymmärrys kasvustrategiasta, asiakkaista ja markkinoista. Lisäksi tavoitteena on kehittää yrityksen strategista ja liiketoimintaosaamista sekä digitalisaation hyödyntämistä.

Toteutus
Palvelu voi sisältää toimenpiteet, joilla:

 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
 • kehitetään ja vahvistetaan yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteissa
 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
 • suunnitellaan, miten kasvu toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, avainhenkilöt) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan, ennakointiin ja sen hyödyntämiseen
 • tuetaan ja ohjataan yritysjohtoa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteen mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen ja strategian hallinnassa ja suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa
 • vaihdoksissa tapahtuvia muutostilanteita ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta omistajanvaihdoksen jälkeen

Hinta
Asiakkaan maksuosuus on 30 € + alv / päivä

Kesto
Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Vastuukonsultti: Develop Train, Tarja Pienimäki

Hakeminen: www.ely-keskus.fi

PROJEKTIPALVELUT

Projektin ohjaus

Projektipäällikkö-palvelumme avulla varmistat, että projektinne etenee ripeästi, vaivattomasti ja ilman rekrytoinnin kustannuksia.

Me pidämme huolen siitä, että projekti hoidetaan sitoutuneesti tavoitteista toteutukseen.

TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN

Tuottavuusanalyysi

Korkea tuottavuus mahdollistaa paremman kannattavuuden ja tuloksen. Tuottavuusanalyysi tekee näkyväksi tuottavuuden heikot kohdat ja antaa johdolle mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen.

Analyysin lopputuloksena konkreettiset ehdotukset tuottavuuden kehittämiseksi.

Lue lisää tuottavuusanalyysistä

Korkea tuottavuus mahdollistaa paremman kannattavuuden ja tuloksen. Tuottavuusanalyysi tekee näkyväksi tuottavuuden heikot kohdat ja antaa johdolle mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen. Analyysin lopputuloksena konkreettiset ehdotukset tuottavuuden kehittämiseksi.

Etenemme systemaattisesti koko organisaation tasolta aina yksittäisten työvaiheiden tasolle. Analysointi tuottaa visuaaliset ja helposti ymmärrettävät tulokset, joiden perusteella tehdään johtopäätökset tuottavuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tuottavuusanalyysi-kaavio 1
Tuottavuusanalyysi-kaavio 2

Viisi askelta tuottavuuteen + 1 -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota konkreettisia ja yksinkertaisia malleja tuotannollisten ja palvelualan yritysten liiketoiminnan tuottavuuden lisäämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Koulutuksen jälkeen tiedät mihin organisaation toiminnan tehokkuudessa pitää kiinnittää huomiota tuottavuuden parantamiseksi ja miten voi edetä pienin askelin.

Lue lisää koulutuksesta

Koulutuksen tavoitteena on tarjota konkreettisia ja yksinkertaisia malleja tuotannollisten ja palvelualan yritysten liiketoiminnan tuottavuuden lisäämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Koulutuksen jälkeen tiedät mihin organisaation toiminnan tehokkuudessa pitää kiinnittää huomiota tuottavuuden parantamiseksi ja miten voi edetä pienin askelin.

Päivän aikana käydään läpi tuottavuuden osatekijät sekä tutustutaan tuottavuuden mittausmenetelmiin ja mittaustulosten hyödyntämiseen yrityksessä. Päivässä puhutaan myös työkulttuurista, niistä vahvoista tunteista ja rituaaleista, jotka ovat näkymättömiä, ja jotka joko syövät tai tukevat tuottavuutta.

Aamupäivällä käydään läpi tuottavuuden tekijät, niiden mittareita ja mittareiden hyödyntämistä käytännön tekemisen tasolla, esimerkiksi miten nopeutamme tuotannon tai palvelun läpimenoaikoja. Työkulttuuri ja vuorovaikutus tehdään esimerkkien avulla näkyväksi osaksi tuottavuutta.

lltapäivällä keskustellaan lisää työkulttuurista ja sen aktiivisesta johtamisesta. Miten näkymättömän saa näkyväksi?

Päivän päätteeksi pidetään työpaja, jossa jokainen tuottavuuden tekijä vielä puretaan arjeksi työkulttuurin näkökulmasta.

Referenssejä

Develop Train Facebookissa

Jaa somessa