Haaveiletko kasvusta ja paremmasta kannattavuudesta?

Olemme kokenut kanssakulkija kehitystyön suunnittelusta lähtien koko toteutuksen ajan.

Palvelumme:

  • Liikkeenjohdon konsultointi
  • Projektointipalvelut
  • Tuottavuuden kehittäminen

Innovaatioseteli

TAPAHTUU

Uutta – Tuottavuus ja digitalisointi

Kaipaako yrityksesi toiminta tehostamista tai selkeyttämistä? Etsitkö digitaalisia ratkaisuja, joilla voit kirittää liiketoimintaa? Olemme nyt myös Tuottavuus ja digitalisointi- konsultoinnin palveluntuottajana ELY-keskusten valtakunnallisissa yritysten kehittämispalveluissa.

lue lisää

Innovaatioseteli

Business Finlandin tarjoama Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Develop Train Oy on Business Finlandin hyväksymä asiantuntijayritys Innovaatioseteli –rahoituksessa.

lue lisää

YRITYS

Develop Train Oy

Develop Train Oy auttaa yrityksiä kansainväliseen menestykseen tuotekehityksen ja liiketoiminnan uudistamisen kautta. Yritys on tuore, mutta yrityksen perustaja on kokenut konkari.

Pitkä ja monipuolinen kokemus yritystoiminnan kokonaisuudesta ja kehittämiskonsultoinnista on nyt teidän käytössänne.

Tutustu Develop Trainin palveluihin niin näet, että voimme auttaa teitä strategiatyössä, projektisuunnittelussa ja rahoituksessa sekä kehittämisprojektin ohjauksessa. Palvelumme ulottuvat yksittäisistä selvityksistä isoihin kokonaisuuksiin. Saatte osaavan kumppanin, joka järjestää verkostonsa avulla kehitystyöhön tarvitsemasi monipuolisen erikoisosaamisen.

Tarja Pienimäki

Koulutukseltani olen kemiantekniikan diplomi-insinööri.

Olen toiminut kansainvälisen järjestelmätoimittajan palveluksessa asiakasryhmäpäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä. Näiden tehtävien lisäksi toimin 1,5 vuotta Japanissa vientipäällikkönä. Noilta ajoilta tuttuja ovat kemian- ja prosessiteollisuus, voimalaitokset ja vesilaitokset.

Viime vuodet olen toiminut asiantuntijayrityksen toimitusjohtajana sekä kehittämiskonsulttina yrityksissä ja aluekehityksessä. Kehittämisen kohteena ovat olleet esimerkiksi teknologiateollisuuden ja puutuote- ja huonekaluteollisuuden alalla toimivat yritykset. Nyt tahdon käyttää tietoni ja kokemukseni teidän hyödyksenne.

Osaamiseni avulla te menestytte.

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI

Strategian 6 askelta

Rakennamme kaikki tarvittavat 6 askelmaa onnistuneen kehittämisprojektin käynnistämiseksi. Säästät omaa aikaasi ja saat kehittämisen vaatiman rahoituksen ja muut resurssit kuntoon.

Sinusta ja organisaatiosi tilanteesta riippuen viemme läpi kaikki projektoinnin 6 askelta tai toteutamme yksittäiset tarvittavat vaiheet.

Innovaatioseteli

Business Finland tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavia tuote- tai palveluideoitaan Innovaatiosetelin avulla. Develop Train Oy on Business Finlandin hyväksymä asiantuntijayritys Innovaatioseteli–rahoituksessa.

Develop Train Oy:n palvelun avulla kirkastat uuden ideasi tuote- tai palvelustrategian ja varmistat samalla kilpailukykyisen rahoitushakemuksen laatimisen. Jos sinulla on idea, ota meihin yhteyttä. Laaditaan yhdessä työsuunnitelma Innovaatiosetelin hakemista varten.

Innovaatioseteli on rahoitus, jolla yritys voi hankkia asiantuntijapalvelua tuotteisiin, palveluihin tai prosesseihin liittyvään innovaatiotoimintaan. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Innovaatiosetelissä yrityksen omarahoitusosuus on 1 000 € + alv.

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUIDEN PUITETOIMITTAJA

ELY Yritysten kehittämispalvelut logo

Analyysi

Yrityksellenne apua nykytilan ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen, kun haette esimerkiksi kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti, tehostatte toimintaanne tai suunnittelette omistajanvaihdosta.

Lue lisää

Analyysi
Analyysissa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan sen kilpailuedut yhdessä asiantuntijan kanssa. Saat yrityksellesi konkreettisen kehittämissuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja tarvittavat toimenpiteet 2–3 vuodeksi eteenpäin. Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointi-palveluita tai muita yrityspalveluita.

Kenelle
Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittyä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Yritys voi olla esimerkiksi hakemassa kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti, tehostamassa toimintaansa tai suunnittelemassa omistajanvaihdosta.

Hinta
Palvelu maksaa yritykselle 260 euroa + alv/päivä

Kesto
Analyysin kesto on 1-2 päivää.

Vastuukonsultti: Develop Train, Tarja Pienimäki

Hakeminen: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Kasvu ja kansainvälistyminen

Hakeeko yrityksesi kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti? Ovatko yrityksesi markkinat muuttuneet tai suunnitteleeko yrityksesi omistajanvaihdosta? Vahvista strategista liiketoimintaosaamistasi yhdessä kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa.

Lue lisää

Kasvu ja kansainvälistyminen
Konsultoinnissa saat käsityksen yrityksesi liiketoiminnan strategisesta kokonaistilanteesta ja suunnittelet, miten kasvu, kansainvälistyminen tai muutos toteutetaan kannattavasti ja hallitusti. Perehdyt myös talouden strategiseen suunnitteluun ja ennakointiin. Yrityksesi tarpeista riippuen voit tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa esimerkiksi konkreettisen kasvu- tai kansainvälistymisstrategian tai taloussuunnitelman.

Kenelle
Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan ja jotka haluavat kasvaa, kansainvälistyä tai uudistua.

Hinta
Palvelu maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä

Kesto
Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa

Vastuukonsultti: Develop Train, Tarja Pienimäki

Hakeminen: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Tuottavuus ja digitalisointi

Kaipaako yrityksesi toiminta tehostamista tai selkeyttämistä? Etsitkö digitaalisia ratkaisuja, joilla voit kirittää liiketoimintaa?

Lue lisää

Tuottavuus ja digitalisointi
Konsultoinnissa kehität yhdessä kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa yrityksesi prosesseja tuottavuuden näkökulmasta. Yrityksesi tarpeiden mukaan voidaan keskittyä esimerkiksi tuotanto-, palvelu-, laatu-, talous- tai seurantaprosesseihin tai toiminnan ohjaukseen. Saat näkökulmia siihen, miten vastuullisuus voi olla yritykselle kilpailuetu. Konsultoinnissa voidaan myös selvittää, millaiset teknologiset ja digitaaliset ratkaisut tukevat yrityksesi toimintaa.

Kenelle
Palvelu sopii kotimaassa tai kansainvälisesti toimiville pk-yrityksille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan.

Hinta
Palvelu maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä

Kesto
Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Vastuukonsultti: Develop Train, Tarja Pienimäki

Hakeminen: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

PROJEKTIPALVELUT

Projektin ohjaus

Projektipäällikkö-palvelumme avulla varmistat, että projektinne etenee ripeästi, vaivattomasti ja ilman rekrytoinnin kustannuksia.

Me pidämme huolen siitä, että projekti hoidetaan sitoutuneesti tavoitteista toteutukseen.

TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN

Tuottavuusanalyysi

Korkea tuottavuus mahdollistaa paremman kannattavuuden ja tuloksen. Tuottavuusanalyysi tekee näkyväksi tuottavuuden heikot kohdat ja antaa johdolle mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen.

Analyysin lopputuloksena konkreettiset ehdotukset tuottavuuden kehittämiseksi.

Lue lisää tuottavuusanalyysistä

Korkea tuottavuus mahdollistaa paremman kannattavuuden ja tuloksen. Tuottavuusanalyysi tekee näkyväksi tuottavuuden heikot kohdat ja antaa johdolle mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen. Analyysin lopputuloksena konkreettiset ehdotukset tuottavuuden kehittämiseksi.

Etenemme systemaattisesti koko organisaation tasolta aina yksittäisten työvaiheiden tasolle. Analysointi tuottaa visuaaliset ja helposti ymmärrettävät tulokset, joiden perusteella tehdään johtopäätökset tuottavuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tuottavuusanalyysi-kaavio 1
Tuottavuusanalyysi-kaavio 2

Viisi askelta tuottavuuteen + 1 -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota konkreettisia ja yksinkertaisia malleja tuotannollisten ja palvelualan yritysten liiketoiminnan tuottavuuden lisäämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Koulutuksen jälkeen tiedät mihin organisaation toiminnan tehokkuudessa pitää kiinnittää huomiota tuottavuuden parantamiseksi ja miten voi edetä pienin askelin.

Lue lisää koulutuksesta

Koulutuksen tavoitteena on tarjota konkreettisia ja yksinkertaisia malleja tuotannollisten ja palvelualan yritysten liiketoiminnan tuottavuuden lisäämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Koulutuksen jälkeen tiedät mihin organisaation toiminnan tehokkuudessa pitää kiinnittää huomiota tuottavuuden parantamiseksi ja miten voi edetä pienin askelin.

Päivän aikana käydään läpi tuottavuuden osatekijät sekä tutustutaan tuottavuuden mittausmenetelmiin ja mittaustulosten hyödyntämiseen yrityksessä. Päivässä puhutaan myös työkulttuurista, niistä vahvoista tunteista ja rituaaleista, jotka ovat näkymättömiä, ja jotka joko syövät tai tukevat tuottavuutta.

Aamupäivällä käydään läpi tuottavuuden tekijät, niiden mittareita ja mittareiden hyödyntämistä käytännön tekemisen tasolla, esimerkiksi miten nopeutamme tuotannon tai palvelun läpimenoaikoja. Työkulttuuri ja vuorovaikutus tehdään esimerkkien avulla näkyväksi osaksi tuottavuutta.

lltapäivällä keskustellaan lisää työkulttuurista ja sen aktiivisesta johtamisesta. Miten näkymättömän saa näkyväksi?

Päivän päätteeksi pidetään työpaja, jossa jokainen tuottavuuden tekijä vielä puretaan arjeksi työkulttuurin näkökulmasta.

Referenssejä

Develop Train Facebookissa

Share This