Analyysi
26.3.2018

Kasvu ja uudistaminen

Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tai uudistamiseen tähtäävälle pk-yritykselle

Millaiselle yritykselle
Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joka haluaa kasvaa suunnitelmallisesti ja jolla on tähän edellytykset. Lisäksi palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joka on tai on tulossa sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä johtuen murros- tai muutostilanteeseen. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti.

Tavoite
Palvelun tavoitteena on tukea yritystä niin, että sille syntyy selkeä ymmärrys kasvustrategiasta, asiakkaista ja markkinoista. Lisäksi tavoitteena on kehittää yrityksen strategista ja liiketoimintaosaamista sekä digitalisaation hyödyntämistä.

Toteutus
Palvelu voi sisältää toimenpiteet, joilla:

• määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
• kehitetään ja vahvistetaan yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteissa
• määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
• suunnitellaan, miten kasvu toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
• ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, avainhenkilöt) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan, ennakointiin ja sen hyödyntämiseen
• tuetaan ja ohjataan yritysjohtoa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteen mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen ja strategian hallinnassa ja suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa
• vaihdoksissa tapahtuvia muutostilanteita ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta omistajanvaihdoksen jälkeen

Hinta
Asiakkaan maksuosuus on 300 € + alv / päivä

Kesto
Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Vastuukonsultti: Develop Train, Tarja Pienimäki

Hakeminen: http://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/kasvu#.WrisCmZDycZ