Korkea tuottavuus mahdollistaa paremman kannattavuuden ja tuloksen. Tuottavuusanalyysi tekee näkyväksi tuottavuuden heikot kohdat ja antaa johdolle mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen. Analyysin lopputuloksena konkreettiset ehdotukset tuottavuuden kehittämiseksi.

Etenemme systemaattisesti koko organisaation tasolta aina yksittäisten työvaiheiden tasolle. Analysointi tuottaa visuaaliset ja helposti ymmärrettävät tulokset, joiden perusteella tehdään johtopäätökset tuottavuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.