Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän tavoitteena on käynnistää kuntien järjestämien kuljetuspalvelujen tehostamiseen tähtäävä hanke. Tehostamiseen tähdätään mm. sektorirajat ylittävällä suunnittelulla, kuljetusten yhdistelyllä sekä älykkäällä tilaus-, operointi- ja seurantajärjestelmän kehittämisellä. Kunnianhimoisena tavoitteena on myös konseptoida monistettava malli kuljetuspalvelujen tehostamiseen. Suunnittelutyön ohella kehittämisprojektin käynnistämisvaiheessa organisoidaan seminaareja, kootaan toimijoita ja kartoitetaan rahoittajia.

Jaa somessa